Anacleto Margotti / nudo

mista su tela 35x65
i
nudo